Jonathan E. Rhoads Research Award

Awarded to the Surgical Resident whose Surgical Investigation Approaches an Ideal Epitomized by the Harrison Department of Surgical Research.

Selected by Surgical Research Award Committee

Jonathan E. Rhoads

2017 Award Winner

Carol W. Chen, M.D.

 

Previous Winners

 • David D. Aufhauser, Jr., M.D. - 2016
 • Jashodeep Datta, M.D. - 2015
 • John W. MacArthur, M.D. - 2014
 • Eric K. Shang, M.D. - 2013
 • Caroline E. Reinke, M.D. - 2012
 • William Hiesinger, M.D. - 2011
 • Demetri Merianos, M.D. - 2010
 • Robert E. Roses, M.D. - 2009
 • Carter Paulson, M.D. - 2008
 • Michael Wilderman, M.D. - 2007
 • Mark F. Berry, M.D. - 2006
 • Benjamin M. Jackson, M.D. - 2005
 • Mark F. Berry, M.D. - 2004
 • Edward Y. Woo, M.D. - 2003
 • Daniel Kreisel, M.D. - 2002
 • Kenneth W. Liechty, M.D. - 2001
 • Howard Song, M.D. - 2000
 • James P. Greelish, M.D. - 1999
 • Harold N. Lovvorn, M.D. - 1998
 • Omaida C. Velazquez, M.D. - 1997
 • John C. Kucharczuk, M.D. - 1996
 • Ronald P. DeMatteo, M.D. - 1995
 • W. Roy Smythe, M.D. - 1994
 • Jon S. Odorico, M.D. - 1993
 • James F. Markmann, M.D., Ph.D. - 1993
 • Edward B. Savage, M.D. - 1992
 • Stephen W. Downing, M.D. - 1992
 • Michael D. Lieberman, M.D. - 1991
 • Charles R. Bridges, M.D., Sc.D. - 1990
 • Scott A. Kripke, M.D. - 1989
 • Russell F. Stahl, M.D. - 1988
 • Kenneth L. Brayman, M.D. - 1987
 • Michael A. Acker, M.D. - 1986
 • Danny O. Jacobs, M.D. - 1985
 • John W. Francfort, M.D. - 1985